D   E   N   D   U   «oreka» hitzaren sinonimoa da euskeraz.
Dendu egon dadin txuriak beltza behar du; tesiak antitesia; ilargiak eguzkia.
Antagonismo horretatik soilik sortzen dira grisa, sintesia, eklipsea.
Bat egite hori da denduren adierazpide muturrekoena.
Aurkakotasunetik gerturatzera; gerturatzetik uztartzera; uztartzetik, hibridatzera.
Denduren bila.
Bat egitearen bila.

D  E  N  D  U   es sinónimo de equilibrio en euskera.
Para que haya equilibrio, dendu, el blanco necesita del negro; la tesis, de la antítesis; la luna, del sol.
Solo de ese antagonismo surgen el gris, la síntesis, el eclipse.
Esa conjunción es la expresión máxima del equilibrio.
De la oposición al acercamiento; del acercamiento a la confluencia; de la confluencia a la hibridación.
En busca del dendu.

D E N D U is synonymous with balance in Basque. For there to be balance, dendu, White needs black; the thesis, the antithesis; the moon, the sun.
Only from this antagonism emerge the gray, the synthesis, the eclipse.
This conjunction is the máximum expresión os equilibrium.
From opposition to rapprochement; from rapprochement to confluence; from confluence to hybridization.
In search of dendu.

Lan Taldea | Equipo | Team

Zuzendaritza artistikoa | Dirección artística | Artistic direction
HARKAITZ MTNZ. DE SAN VICENTE
JANIRE ETXABE

Harrobi Dantza Bertikala
JANIRE ETXABE
SARA MOHINO
ALEJANDRA PÉREZ
DEL PERERA

Koreografia | Coreografía | Choreography
SORKUNTZA KOLEKTIBOA | CREACIÓN COLECTIVA | COLLECTIVE CREATION

Oreka TX
HARKAITZ MARTÍNEZ DE SAN VICENTE
MIKEL UGARTE
MIXEL DUCAU
IÑIGO EGIA
JUANJO OTXANDORENA

Musika zuzendaritza | Dirección musical | Musical direction
 HARKAITZ MARTÍNEZ DE SAN VICENTE

Dantza zuzendaritza | Dirección danza | Dance direction
 JANIRE ETXABE

Eszenografia | Escenografía | Scenography
JANIRE ETXABE
CARLOS SOLANO

Argiztapen diseinua | Diseño de luces | Lighting design
CARLOS SOLANO (THE LUMEN BOX)

Soinua | Sonido | Sound
MIKEL F. KRUTZAGA

Jantzien diseinua | Diseño vestuario | Costume design
AMAIA ALBES
ANA TARANCO (NUKA)
MARÍA MARTÍN

Estilismo laguntzailea | Ayudante de estilismo | Styling assistant
MAITE ALBES

Makillajea | Maquillaje | Make-up
ALOÑA GALLASTEGI

Altuera teknikaria | Técnico de altura
XARLES BRADEN

Altuerako lanak | Trabajos de altura
ASAKEN 

Rigerrak | Riggers
XARLES BRADEN, SERGIO GÓMEZ

Produkzio zuzendaritza | Director de producción | Production director
 IGOR OTXOA

Produkzio koordinazioa | Coordinación de producción | Production coordination
JULEN IÑARRA

Produkzio laguntzailea | Ayudante de producción | Production assistant
 NACHO ALEJANDRO

Administrazioa | Administración | Management
 JULEN NAZABAL

Komunikazioa eta diseinu grafikoa | Comunicación y diseño gráfico | Communication and graphic design
TUTTI

Ekoizpena | Producción | Production
TXALAP-ART
DIMEGAZ

Iraupena | Duración | Length
55′

Banatzailea | Distribución | Distribution
TXALAP.ART EKOIZTXEA
DIMEGAZ

Babesa | Patrocinadores | Sponsors
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
EUSKO JAURLARITZA
BILBAO KIROLAK
DIMEGAZ
ASAKEN

Estreinaldia | Estreno | Premiere
DFERIA, 2022 (KURSAAL, DONOSTI)
FIRA MEDITERRANIA (MANRESA) 

“D E N D U” SAREAn, euskal antzoki publikoen sareak eta ADDEk eta ARTEKALEk gomendatutako Euskal Herriko dantza lanen katalogoan dago.

«D E N D U» est dans le catalogue des œuvres recommandées par le réseau basque de théâtre SAREA, ADDE et ARTEKALE.

“D E N D U” está en el catálogo de obras recomendadas por la red vasca de teatros SAREA,  ADDE y ARTEKALE.

“D E N D U” is in the catalogue of works recommended by the Basque theater network SAREA, ADDE and ARTEKALE.

Kontratazioa | Contratación | Booking

Txalapart Produkzioak